Heropening praktijk


01 mei 2020 : 12:13

Geschreven door: TvdVen


Corona Maatregelen fysio-/ Manuele therapie Ton van der Ven

Warmenhuizen, 1 mei 2020

Update heropening praktijk 

Vanaf 6 mei 2020 herstarten we onze werkzaamheden met inachtneming van de door het RIVM opgestelde regels. Voordat we u kunnen verwelkomen in de praktijk screenen we eerst op ziekteverschijnselen, om zo goed als mogelijk in aanraking met COVID-19 te voorkomen. 

Hiervoor dient u onderstaande vragen te beantwoorden: 

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 
 • Heeft u dat laatste 24 uur nog last gehad van bovenstaande klachten? 
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 

Als u op bovenstaande vragen NEE heeft geantwoord, dan zouden wij u in de praktijk mogen ontvangen voor een behandeling. De behandeling zal dan plaatsvinden zonder persoonlijke beschermings maatregelen (PBM).

Mocht u wel JA hebben geantwoord op een van de bovenstaande vragen. Bespreek dan samen met u therapeut wat de mogelijkheden zijn.

Overige maatregelen praktijk

Als praktijk hanteren we ook een aangepast beleid ten opzichte van wat u van ons gewend bent. Graag verzoeken we u om gehoor te geven aan onderstaande aanpassing, mocht u geen gehoor geven aan onderstaande verandering behouden we het recht om de behandeling geen doorgang te laten vinden. 

 • Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor uw afspraaktijd.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • Neem zelf 2 grote (bad)handdoeken mee
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • U kunt geen gebruik maken van ons toilet.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk via onze achterdeur, de pijlen in de praktijk duiden aan welke richting u de uitgang kunt vinden.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Was u al onder behandeling voor de coronastop? Dan zal de therapeut waarbij u onder behandeling was contact met u opnemen voor het plannen van een nieuwe afspraak. U staat natuurlijk altijd vrij om zelf ook contact op te nemen. 

Was u nog niet onder behandeling of heeft u vragen? Dan kunt u zich via de website (www.fysiotonvdven.nl), mail (info@fysiotonvdven.nl) of telefonisch (0226-390902 / 0615634425) contact met ons opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en hopen u snel te mogen begroeten in de praktijk. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en hopen u snel weer te mogen begroeten in de praktijk. 

Met vriendelijke groet, 

Team fysio-/Manueeltherapie en Osteopathie Ton van der Ven0 Reacties