Welkom bij Fysiotherapie Ton van der Ven

Een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en osteopathie.
Samen op zoek naar de zorg die het beste bij u past.

Contact Nieuws

Team

Team

TvdVen Groepsfoto

Op deze pagina vindt u informatie over ons team.
Maak kennis met onze fysiotherapeuten, hun specialisaties en hun visie of werkwijze.

Heeft u een vraag voor één van ons? Neem dan contact op of klik op het e-mailadres van de betreffende therapeut.

 

Ton DSC 3560
Ton van der Ven
Fysiotherapeut, manueel therapeut, osteopaat


“Ik sta voor een holistische benadering van de mensen. Ik probeer altijd de oorzaak te achterhalen en de gevolgen duidelijk te maken. Zo kunnen we samen aan het herstel werken. Wat ik nog meer belangrijk vind? Een gezonde leefstijl! Wilt u daarover meer weten? Kaart het gerust aan, dan vertel ik u er alles over.”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Voet- en houding gerelateerde klachten
 • Nek-, schouder- en armklachten
 • Rug-, bekken- en beenklachten
 • Osteopathie

Opleidingen/cursussen:

 • Opleiding Fysiotherapie
 • Opleiding Manuele therapie
 • Opleiding Osteopathie
 • Claudicatio intermittens (etalagebenen)
 • MSU-Echografie
 • Dry needling
 • Shockwave
 • Schouder cursussen
 • Duizeligheidsklachten
 • Nek/rug cursussen
 • Hardloopanalyse
 • Voetklachten

Actief in de netwerken:

 • Artrose Netwerk
 • Schouder Netwerk Noord Holland Noord (SNNHN)
 • Chronisch Zorgnetwerk

Kijk ook op osteopathietonvanderven.nl.

 

Luuk DSC 3561
Luuk van der Ven
Fysiotherapeut


“Als therapeut probeer ik een klacht altijd in een breder perspectief te plaatsen. Zo werken we gezamenlijk naar het herstel toe en verkleinen we het risico op terugval. Ik heb een brede interesse als het om klachten gaat, vandaar de verdiepingscursussen op verschillende gebieden waaronder sport gerelateerde klachten dat komt goed uit als begeleider van de selectieteams van voetbalvereniging VIOS Warmenhuizen!”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Voet- en houding gerelateerde klachten
 • Sport gerelateerde klachten
 • Schouderklachten
 • Revalidatie na operatie
 • Artrose heup en knie

Opleidingen/cursussen:

 • Bachelor Fysiotherapie
 • Master musculoskeletaal i.o
 • Voeten trainer
 • Dry needling
 • Schouder Combi cursus
 • Artrose heup en knie

Actief in de netwerken:

 • Artrose netwerk
 • Netwerk sport

 

Anouk DSC 3566
Anouk Cornel
Fysiotherapeut


“Als fysiotherapeut ga ik niet alleen fysiek, maar ook op psychosociaal gebied met u aan de slag. Door omstandigheden kan het zijn dat u het vertrouwen in uw lichaam bent verloren. Pijn veroorzaakt soms angst om weer (voluit) te gaan bewegen. Langzaam bouwen we aan uw herstel en vertrouwen. Ik help u daar graag bij. Sterker nog, ik vind dat het mooiste aan mijn vak!”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Claudicatio intermittens (etalagebenen)
 • Dry needling
 • Oncologie fysiotherapie
 • Oedeem fysiotherapie

Opleidingen/cursussen:

 • Fysiotherapie
 • Master Oedeemfysiotherapie
 • Master Oncologisch fysiotherapeut i.o
 • Dry needling
 • MSU-echografie
 • Perifeer arterieel vaatlijden en training
 • Herstel training na COVID-19

Actief in de netwerken:

 • Chronisch Zorgnetwerk
 • Netwerk Oncologie

 

Nieuws DSC 3557
Pieter van der Kuil
Fysiotherapeut


“Ik streef ernaar om de meest optimale zorg verlenen zodat u geen belemmeringen meer in het dagelijks leven ondervindt en u uw favoriete activiteiten weer kunt oppakken. Ik plaats uw klachten in een breed perspectief, kijk naar de oorzaken en zoek dan de beste manier om de klachten te verhelpen. Dat kan ook betekenen dat ik u misschien naar één van mijn collega’s - met een bepaalde specialisatie – doorverwijs. Alles draait om uw herstel!”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Sport gerelateerde klachten
 • Rug-, nek-, hoofdpijn-, schouder-, heup-, knie- en enkelklachten

Opleidingen/cursussen:

 • Handtherapie i.o.
 • Fysiotherapie
 • BB Performance in Physiotherapy van AFC AJAX

Actief in de netwerken:

 • Netwerk heup/knie
 • Schoudernetwerk NHN

 

Fysiotherapie praktijk Ton van der Ven

DSC 3583 1200 300

Ton van der Ven: praktijk fysiotherapie, manuele therapie en osteopathie

Laten we beginnen met misschien wel het belangrijkste: wij zijn er voor u. Dat betekent dat we op een allesomvattende manier naar u, uw klachten en de oorzaken kijken. We gaan samen op zoek naar de zorg die het beste bij u past.

U kunt bij ons terecht voor:

We beschikken over meerdere behandelruimten en een oefenruimte met fitnessapparatuur.

Netwerken

Om onze expertise voortdurend op peil te houden en uit te breiden, nemen we actief deel aan verschillende netwerken. Welke dat zijn, ziet u in ons overzicht.

Komt u voor het eerst?

U heeft geen verwijzing nodig. Tijdens de eerste afspraak vindt een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek plaats. Op basis daarvan bespreken we samen de uitkomst en de behandelmogelijkheden.

Een afspraak maken

Bel of spreek een bericht in op ons antwoordapparaat. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

U kunt natuurlijk ook het contactformulier op deze website gebruiken

Openingstijden van de praktijk:

Maandag 08:00 - 18:00 uur
Dinsdag 08:00 - 19:00 uur
Woensdag 08:00 - 19:00 uur
Donderdag 08:00 - 20:00 uur
Vrijdag 08:00 - 18:00 uur

Foto Impressie

DSC_3518.jpg DSC_3520.jpg DSC_3526.jpg DSC_3527.jpg DSC_3583.jpg DSC 3522 DSC 3580 DSC 3572 DSC 3532

   

Qualiview 2023 Tvdven

 

Privacy Verklaring

Praktijk voor fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecter

Als Praktijk fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven zijn wij  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven  de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres:
 • Woonplaats:
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht:
 • Geboortedatum
 • BSN

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens 

Naam Praktijk:  Praktijk voor fysio en manueeltherapie & osteopathie Ton vd Ven

Straat: Dorpsstraat 115

Postcode / Plaats: 1749 AB Warmenhuizen

e-mailadres: info@fysiotonvdven.nl

 

  Kijk ook op osteopathietonvanderven.nl voor meer informatie.

 

Trots aangedreven door e107, alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, alle andere content is eigendom van Fysiotherapie Ton van der Ven.

Made with Jimako / exas.nl / Triggertekst

Fysiotherapie Ton van der Ven Praktijk

icon

Team

TvdVen Groepsfoto

Op deze pagina vindt u informatie over ons team.
Maak kennis met onze fysiotherapeuten, hun specialisaties en hun visie of werkwijze.

Heeft u een vraag voor één van ons? Neem dan contact op of klik op het e-mailadres van de betreffende therapeut.

 

Ton DSC 3560
Ton van der Ven
Fysiotherapeut, manueel therapeut, osteopaat


“Ik sta voor een holistische benadering van de mensen. Ik probeer altijd de oorzaak te achterhalen en de gevolgen duidelijk te maken. Zo kunnen we samen aan het herstel werken. Wat ik nog meer belangrijk vind? Een gezonde leefstijl! Wilt u daarover meer weten? Kaart het gerust aan, dan vertel ik u er alles over.”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Voet- en houding gerelateerde klachten
 • Nek-, schouder- en armklachten
 • Rug-, bekken- en beenklachten
 • Osteopathie

Opleidingen/cursussen:

 • Opleiding Fysiotherapie
 • Opleiding Manuele therapie
 • Opleiding Osteopathie
 • Claudicatio intermittens (etalagebenen)
 • MSU-Echografie
 • Dry needling
 • Shockwave
 • Schouder cursussen
 • Duizeligheidsklachten
 • Nek/rug cursussen
 • Hardloopanalyse
 • Voetklachten

Actief in de netwerken:

 • Artrose Netwerk
 • Schouder Netwerk Noord Holland Noord (SNNHN)
 • Chronisch Zorgnetwerk

Kijk ook op osteopathietonvanderven.nl.

 

Luuk DSC 3561
Luuk van der Ven
Fysiotherapeut


“Als therapeut probeer ik een klacht altijd in een breder perspectief te plaatsen. Zo werken we gezamenlijk naar het herstel toe en verkleinen we het risico op terugval. Ik heb een brede interesse als het om klachten gaat, vandaar de verdiepingscursussen op verschillende gebieden waaronder sport gerelateerde klachten dat komt goed uit als begeleider van de selectieteams van voetbalvereniging VIOS Warmenhuizen!”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Voet- en houding gerelateerde klachten
 • Sport gerelateerde klachten
 • Schouderklachten
 • Revalidatie na operatie
 • Artrose heup en knie

Opleidingen/cursussen:

 • Bachelor Fysiotherapie
 • Master musculoskeletaal i.o
 • Voeten trainer
 • Dry needling
 • Schouder Combi cursus
 • Artrose heup en knie

Actief in de netwerken:

 • Artrose netwerk
 • Netwerk sport

 

Anouk DSC 3566
Anouk Cornel
Fysiotherapeut


“Als fysiotherapeut ga ik niet alleen fysiek, maar ook op psychosociaal gebied met u aan de slag. Door omstandigheden kan het zijn dat u het vertrouwen in uw lichaam bent verloren. Pijn veroorzaakt soms angst om weer (voluit) te gaan bewegen. Langzaam bouwen we aan uw herstel en vertrouwen. Ik help u daar graag bij. Sterker nog, ik vind dat het mooiste aan mijn vak!”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Claudicatio intermittens (etalagebenen)
 • Dry needling
 • Oncologie fysiotherapie
 • Oedeem fysiotherapie

Opleidingen/cursussen:

 • Fysiotherapie
 • Master Oedeemfysiotherapie
 • Master Oncologisch fysiotherapeut i.o
 • Dry needling
 • MSU-echografie
 • Perifeer arterieel vaatlijden en training
 • Herstel training na COVID-19

Actief in de netwerken:

 • Chronisch Zorgnetwerk
 • Netwerk Oncologie

 

Nieuws DSC 3557
Pieter van der Kuil
Fysiotherapeut


“Ik streef ernaar om de meest optimale zorg verlenen zodat u geen belemmeringen meer in het dagelijks leven ondervindt en u uw favoriete activiteiten weer kunt oppakken. Ik plaats uw klachten in een breed perspectief, kijk naar de oorzaken en zoek dan de beste manier om de klachten te verhelpen. Dat kan ook betekenen dat ik u misschien naar één van mijn collega’s - met een bepaalde specialisatie – doorverwijs. Alles draait om uw herstel!”

Bereikbaarheid:

Specialisaties en interessegebieden:

 • Sport gerelateerde klachten
 • Rug-, nek-, hoofdpijn-, schouder-, heup-, knie- en enkelklachten

Opleidingen/cursussen:

 • Handtherapie i.o.
 • Fysiotherapie
 • BB Performance in Physiotherapy van AFC AJAX

Actief in de netwerken:

 • Netwerk heup/knie
 • Schoudernetwerk NHN

 

Trots aangedreven door e107, alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, alle andere content is eigendom van Fysiotherapie Ton van der Ven.

Made with Jimako / exas.nl / Triggertekst

Fysiotherapie Ton van der Ven Team

icon

Vergoeding en tarieven

Bij Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en osteopathie Ton van der Ven draait het om u. Vandaar dat wij met alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten. Wanneer u aanvullend bent verzekerd, krijgt u de volledige vergoeding. Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, wel zo gemakkelijk! Daarnaast komen sommige vergoedingen vanuit de basisverzekering, met name bij chronische indicaties, na operaties of bijvoorbeeld bij bepaalde longaandoeningen. Check uw polis om te zien op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Niet aanvullend verzekerd of het aantal vergoedingen vanuit uw aanvullende polis overschreden? Dan gelden de onderstaande tarieven. Klik hier voor informatie over onze betalingsvoorwaarden en annuleringenbeleid of neem contact met ons op.

2024

 
Zitting fysiotherapie € 41,00
Zitting manueel therapie € 54,45
Zitting oedeemtherapie € 54,45
Intake na verwijzing € 52,00
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 72,70
Tarief voor niet nagekomen afspraak  
- Fysiotherapie € 32,00
- Manueel therapie € 45,00
Toeslag behandeling aan huis € 22,70
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 73,00
Osteopathie eerste consult € 96,00
Osteopathie vervolgconsult € 86,60
    
Tarieven tape- en oefenmateriaal
Acrylastic tape per rol € 15,80
Leukotape P Combi per doos € 28,00
Leukotape classic per rol € 11,50
Kinesiotape per rol € 18,75
Dyna band per meter € 10,00

 

 • De declaraties van de fysio-/manueeltherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio-/manueeltherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio-/manueeltherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,00, alles exclusief omzetbelasting.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysio-/manueeltherapeut zich het recht voor het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening te brengen bij de patiënt.

Trots aangedreven door e107, alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, alle andere content is eigendom van Fysiotherapie Ton van der Ven.

Made with Jimako / exas.nl / Triggertekst

Fysiotherapie Ton van der Ven Vergoeding

icon